Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων ("Δεδομένα") που παρέχονται από εσάς προς - και συλλέγονται από – την εταιρεία ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ("εμείς", "εμάς", "μας" ή η "Εταιρεία") μέσω του παρόντος ιστότοπου σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η προστασία και ο σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου σας αποτελεί δέσμευσή μας.

1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα τα οποία ενδέχεται να συλλεχθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν είναι τα ακόλουθα:

Κατά κανόνα, τα Δεδομένα αυτού του είδους θα έχουν παρασχεθεί από εσάς προς εμάς, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέξουμε Δεδομένα σχετικά με εσάς από ένα τρίτο μέρος ή από δημόσια αρχεία. Προστατεύουμε τα Δεδομένα που λαμβάνουμε από τέτοια τρίτα μέρη, σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

Change cookies